Tjänster

Vi kan leverera hela kedjan från projektering till driftsatta säkerhetssystem av ett antal vanligt förekommande produktmärken.

Vår målsättning är att vara en helhetspartner till våra kunder inom service och installation av säkerhetssystem. Vi är även en oberoende aktör med ett brett kontaktnät, vilket innebär att vi kan leverera hela system inom områdena brand- och inbrottslarm.
Idag utför vi allt från löpande service av inbrott- och brandlarmanläggningar till stora entreprenadkontrakt där vi kan erbjuda ledande roller med kompetent och erfaren personal.

Vi erbjuder även projektering och dokumentation med allt från framtagande av bygghandlingar till uppdatering av relationsritningar samt framtagande av orienterings- och serviceritningar.