Serviceanmälan

Service på säkerhetslösningar

Vi rekomenderar våra kunder att alltid teckna serviceavtal.

Genom ett avtal behöver du inte tänka på om larmet är funktionsdugligt. Vi ansvar för det genom årliga revisionskontroller där vi byter nödvändigt material för att er säkerhetslösning ska fungera utan risk för avbrott.