Service på säkerhetslösningar

Vi rekomenderar våra kunder att alltid tecknar serviceavtal. Genom ett avtal behöver du inte tänka på om larmet är funktionsdugligt. Vi ansvar för det genom årliga revisionskontroller där vi byter nödvändigt material för att er säkerhetslösning ska fungera utan risk för avbrott. 

Flytta företaget?

Ska företaget flytta uppstår ett flertal olika frågor och en är det nya behovet av säkerhetslösningar. Vi erbjuder våra kunder en genomgång av de nya lokalerna och kommer med förslag på de lösningar som passar för lokalen samt den dagliga verksamheten. Vi ser helst att vi kan komma in redan på planeringsstadiet.

Ändrade behov?

Med tiden ändras behoven av skydd och säkerhet. Vi kan hjälpa till med uppgradera er nuvarande säkerhetslösning eller minska den för att anpassa till rätt förutsättningar. Ibland kan det vara räcka med att bara programmera om ett larm för att den dagliga driften ska underlättas.

Säkerhet inom restaurang & handel

Ett av flera områden vi levererar till

Inbrott i butiker och restauranger är vanliga och skapar ofta mycket mer skada än det som försvinner i inbrottet. Ett anpassat inbrottskydd kan förebygga inbrott. Kontakta oss för en kostnadsfri säkerhetsanalys av ditt företag.


Flytta företaget?

Låt oss hjälpa till från början med skyddet

Många företag glömmer bort inbrottskyddet i planeringen inför en flytt. Vi får ofta förfrågningar när det är klart för att flytta in i nya lokaler. Får vi istället tid att planera en säkerhetslösning som är anpassad för det dagliga behovet blir resultatet mycket bättre och oftast billigare. Lösningar inom kameraövervakning är ett hett ämne. En installation av ett kamerasystem minskar svinn och snatteri! Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök i er butik.


Serviceavtal

Ett fungerande inbrottslarm är en självklarhet, eller?

Glöm inte att se efter Er säkerhetsanläggning. För att ett inbrottslarm ska fungera när det verkligen behövs måste man regelbundet se efter det. Vi erbjuder serviceavtal där vi tittar till Er anläggning med jämna mellanrum för att försäkra en felfri drift. Läs mer under serviceavtal